آیا MariaDB جانشین MySQL می شود ؟

هروسچکی (توسعه دهنده اوپن سوسه و مسئول نگهداری MySQL در اوپن سوسه) معتقد است دلیل این تغییر، پایداری فوق العاده دیتابیس ماریاست که حتی در آخرین نسخه های آلفا نیز مشکل دار نبوده و مزیت هایی در استفاده نسبت به MySQL دارد.

از میان ای مزیت ها می توان به بهبود سرعت،قابلیت های جدید و پشتیبانی از موتورهای ذخیره سازی بیشتر از جمله OQGRAPH ، Aria و SphinxSE اشاره کرد. همچنین این دیتابیس کاملا منبع باز است و تمام کدهای آن تحت مجوز LGPL ، GPL یا BSD منتشر شده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید